Lundasparris - nybodlare

En flerårig växt

Sparris är en flerårig växt där samma planta kan skördas i ca 10 år. Sparrisplantan har en kraftig jordstam som varje vår producerar nya skott.

Sparris trivs i en sandhaltig och mullrik jord. Sparrisskotten bryts av vid jordytan när de fått lagom längd.

Enda skillnaden på vit resp grön sparris är att man kupar sparrisen om man vill ha den vit. Sorter vi säljer är Gijnlim och Xenolim.

Odlingsråd för grön sparris

Förbered inför plantering
 • Välj en öppen, varm och solig plats. Här trivs plantan bäst. Undvik helt skuggiga platser.
 • Marken skall vara väldränerad och jordmånen sandrik.
 • Består jordmånen av mer än 20% lera är det en fördel att blanda upp jorden med sand eller annan jordförbättring.
 • Djupluckra marken så att rotsystemet kan utvecklas maximalt. Gräv sedan en fåra med ett djup och en bredd på 20 cm vardera.
 • Ta försiktigt av plastkrukan och placera sparrisplantan med jordklump i botten av fåran.
 • Täck med ytterligare jord och jämna försiktigt till markytan.
Gödsling
 • Planteringsåret: 0,4 kg NPK 11.5.18 micro/10m2 eller motsvarande gödning i samband med plantering.
 • Vid midsommar: ytterligare 0,4 kg NPK 11.5.18 micro/10m2.
 • De följande åren gödslar man direkt efter avslutad skörd, ej senare än midsommar: 1,2- 1,6 kg 11.5.18 micro/10m2.Bevattning
 • Sparrisen behöver normalt sett inte vattnas, men om det är riktigt torrt under planteringsåret är det bra att vattna rejält en gång i stället för lite vid flera tillfällen.
Skörd
 • År 0 – plantering
 • År 1 – skörda i ca 1 vecka – om sparrisplantan vuxit bra under det första året. Sedan måste sparrisplantan växa till sig och lagra ner näring till rotsystemet till nästa års skörd.
 • År 2 – skörd 3-4 veckor
 • År 3 – skörd 5-6 veckor
 • År 4 och framåt – skörd fram till midsommar men aldrig längre.

Till sist, för att få en lyckad sparrisodling måste allt ogräs hållas borta. Lyckat till!

Hämta som pdf