Vi hänvisar till Nya Lundasparris

Aktuellt


Kära Sparrisälskare!

En epok går i graven och en annan börjar.

Efter nästan 20 år lämnar vi i familjen Görman nu över odling och försäljning av Lundasparris till familjen Nouwt.

Familjen Nouwt har varit delaktiga i Lundasparris under flera säsonger och arbetat tillsammans med oss i verksamheten samt är verksamma bara några km från oss.

Vi känner oss därför både glada och trygga att det är med dem som  Lundasparris börjar en ny epok och vi önskar dem all lycka till!

Det är både med glädje och vemod som vi lämnar över och avslutar vår tid med Lundasparris, som gett oss så mycket glädje och energi.

Vi vill tacka alla våra kunder för det engagemang, intresse, stöttning och framförallt trevligt och positivt bemötande som vi haft turen att få under åren. 

Ni kan finna dem på facebook (Nya Lundasparris)och instagram (NyaLundasparris).

Kontakt för Nya Lundasparris:

Jeroun Nouwt:

Mob: 070-5732904

Stävie Nyboväg 375-0

244 94 Furulund